• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Виховна робота

Становлення і розвиток виховної системи

Перчунівської ЗШ І-ІІІ ступенів

… Люди і держави, які не інвестують у власне майбутнє, попросту плюють на нього. І обов’язково отримають теж саме у відповідь. У свій час. Від покоління, яке займається самоосвітою і самовихованням на бетонних сходинках розшарпаних темних під’їздів.

Це – закон причини і наслідку. Ми ще можемо на нього вплинути, але часу лишається все менше...

Становлення української державності, інтеграція України у європейське і світове співтовариство, відмова від тоталітарних методів управління та побудова громадянського суспільства вимагають нових підходів до якості освіти. Тому мета сучасного освітнього процесу – не тільки сформувати в учнів необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й виховати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти викликам глобалізації життя.

Виховна система школи – це цілісний організм, який виникає в процесі інтеграції основних компонентів виховання (мета, суб’єкти виховання, їх діяльність, спілкування, відносини, кадровий потенціал, матеріальна база), що сприяє духовному розвитку і саморозвитку особистості, створенню своєрідного, «духу школи».

/Files/photogallery/732/Рисунок3.jpg


Як писав В.О. Сухомлинський, школа – це насамперед вогнище духовного життя. Прислухаючись до думок видатного земляка, педагоги школи працюють над створенням моделі Школи духовності з ідеалом вільної, життєлюбної, талановитої, високоморальної людини. Навчально-виховний процес в закладі наповнено національно-патріотичним змістом, акцентується увага на вивченні історико-культурного розвитку українського народу та, зокрема, села Перчунове, його традицій, звичаїв, обрядів, ремесел і промислів.

Школа духовності створює умови для самовизначення та самоутвердження особистості, урізноманітнює форми навчання і діяльності. Це підкреслював і В.О. Сухомлинський, наголошуючи на тому, що місія педагога-наставника юних душ полягає в тому, щоб у школі в усій повноті розкривалося багатство інтелектуальної, емоційної, моральної сфер духовного життя особистості. Педагоги прийшли до створення власної виховної структури.

В ході створення та розвитку виховної системи шкли поетапно вирішуються основні завдання:

- визначення змісту понятійного апарату: духовність, духовні цінності, свідомий патріотичний громадянин, духовно розвинена особистість;

- моніторинг сформованості духовності на засадах традиційних цінностей у випускників школи;

- дослідження умов співпраці: вчителі – учні; учні – вчителі; батьки – учні – вчителі;

- дослідження умов підготовки вчителя, класного керівника, батьків до формування духовності особистості на засадах традиційних цінностей;

- впровадження інноваційних форм, методів, прийомів роботи організації навчально-виховного процесу, зокрема, на засадах народної педагогіки, які сприяють формуванню духовності учнів закладу. Обґрунтування доцільності їх застосування;

- розробка моделі випускника школи на основі особистісно орієнтованих виховних технологій з провідними принципами: природовідповідності, соціальної значущості, національної та правової свідомості; здатного до творчості, зі сформованими вміннями успішно будувати життя, реально його оцінювати, формувати образ «Я» – духовно багатої та здорової особистості.

/Files/photogallery/732/Рисунок5.jpg

Велика увага приділяється розвитку учнівського самоврядування, впровадженню демократичних форм управління вихованням. Предметом спільної справи, турботи, пошуку і творчості і стало створення учнівського самоврядування. В школі діє шкільний парламент, який охоплює учнів 5-11 класів. Учнів 1-4 класів охоплено Сонячними планетами: Планета сміливців, романтиків, винахідників, посмішок, дружних.

Педагоги школи вважають, що оберегом здоров’я дитини є ефективна співпраця школи і сім’ї. Значна увага приділяється вивченню сімей, індивідуальній роботі з батьками. З цією метою діють програми просвітницької діяльності з валеологічної освіти батьків: «Родина як соціальна група», «Здорова родина – здорова дитина».

Школа пішла шляхом створення сприятливого простору для учнів, батьків, педагогів. За ініціативи учнівського самоврядування та з метою забезпечення цікавого та змістовного дозвілля створена мережа позакласної роботи з урахуванням запитів та інтересів. Так, актуальні проблеми фізичного, психічного, духовного, соціального здоров’я розкриваються в тематиці гурткової роботи: «Юний інформатик», «Музеєзнавство», історико-краєзнавчого клубу «Пошук», «Співанки», шахового – «Біла королева», шкільного наукового товариство «Горизонт». Окрім того, роботу закладу щодо інтелектуального розвитку та здоров’я особистості доцільно доповнюють предметні гуртки та спортивні гуртки.

Сфера виховання є відкритою для пошуку альтернативних способів виховання. Тому дуже б хотілось, аби ми, радіючи успіхам свого колективу і замислюючись над певними невдачами відшукали відповідь на запитання – У чому полягає сутність виховної системи сучасної школи? Тільки тоді можна розраховувати на те, що виховна система школи, створений виховний простір стануть істотним фактором особистісного розвитку школярів. А мудрі слова В.О. Сухомлинського звучать як порада нам:«У дитинстві закладається людський корінь. Жодної людської рисочки природа не відшліфовує – вона закладає, а відшліфовувати нам – батькам, педагогам, суспільству».

Екскурсія учнів до славного міста Лева


/Files/images/Рисунок10.jpg

Екскурсію організувала вчитель світової літератури Моклюк Т.М.
Кiлькiсть переглядiв: 678

Коментарi